Σχετικά με εμάς

Η εταιρία

Acryl Design εγκαταστάσεις

       Η Acryl design δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της κατασκευής ακρυλικών προϊόντων από το 1994.

       Η εξέλιξη της σταθερά ανοδικής πορείας την καθιέρωσε ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο πανελλαδικά.

       Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, ο συνεχής τεχνολογικός εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, δίνουν στους πελάτες την εξασφάλιση ότι οι ανάγκες τους θα καλυφθούν με τον πιο ιδανικό τρόπο.

        Σκοπός της επιχείρισης είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

        Επιτυγχάνοντας και διατηρώντας ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η εξειδίκευση, η υψηλή ποιότητα, η συνολική προσέγγιση των επιχειρηματικών αναγκών και η παροχή ολοκληρωμένων χρήσεων, θέτει σε συνεχή βάση την υλοποίηση βημάτων επιτυχίας με σκοπό τη διαφοροποίηση και τη διείσδυση σε νέες αγορές.