Πλάτη οπτικών 1013

Πλάτη οπτικών από λευκό plexiglass για τοποθέτηση σε τοίχο . Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση.

Κατηγορία