Προστατευτικά διαχωριστικά 1241

Προστατευτικά διαχωριστικά από διάφανο plexiglass . H τοποθέτηση των προστατευτικών έγινε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.