Προσπεκτοθήκη 561

Προσπεκτοθήκη επιτραπέζια σε σύνθεση πολλών θέσεων και διαστάσεων. Ιδανικές για διαφημιστικά φυλλάδια.

Κατηγορία