Προσπεκτοθήκη 558

Εύχρηστη προσπεκτοθήκη με προστατευτική λωρίδα για αποφυγή ολίσθησης φυλλαδίου. Σε κατάλληλο ύψος ώστε να μην κρύβει το έκθεμα και παράλληλα να είναι πρακτικό στην ανάγνωση.

Κατηγορία