Προσπεκτοθήκη 557

Κατασκευασμένο από διάφανο plexiglass , ευδιάκριτη από μεγάλη απόσταση , με μεγάλη πινακίδα στην πλάτη. Έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση διαφήμισης. Προβολή σε δύο όψεις.

Κατηγορία