Προσπεκτοθήκη 555

Κατηγορία:

Μίας όψης προβολή κατασκευασμένη από διάφανο plexiglass με ράφι στη βάση και τέσσερις θέσεις εναπόθεσης φυλλαδίων Α4.Ακριβώς η μία πίσω από την άλλη. Αμφιθεατρικής διάταξης για προβολή σε όλα τα ράφια.