Προσπεκτοθήκη 552

Τριγωνική τριών όψεων προσπεκτοθήκη κατασκευασμένη από διάφανο και γαλακτερό plexiglass με οχτώ ράφια φυλλαδίων Α4.Ψηλό, επιβλητικό stand προβολής εντύπων. Τέλος διαθέτει ροδάκια για εύκολη μετακίνηση.

Κατηγορία