Προσπεκτοθήκη 550

Διάφανος σκελετός plexiglass με μαύρα και πορτοκαλί βινύλλια στα πλαϊνά της κατασκευής. Προστατευτικές λωρίδες για τη αποφυγή ολίσθησης των φυλλαδίων και κλίση ραφιών 45 μοιρών ώστε να είναι ευδιάκριτα τα φυλλάδια από μεγάλη απόσταση.

Κατηγορία