Προσπεκτοθήκη 1035

Κατηγορία:

Επιτραπέζια προσπεκτοθήκη , γαλακτερό με διάφανο υλικό.