Κορνιζάκι Λ με λογότυπο 1072

Προσπεκτοθήκη από λευκό plexiglass με ψηφιακή εκτύπωση. Στήριξη σε σχηματισμό “Λ”.

Κατηγορία