Κληρωτίδα 700

Κληρωτίδα κατασκευασμένη από διάφανο plexiglass , διαθέσιμη σε όλες τις διαστάσεις