Γράμματα Επιγραφών 941

Γράμματα φωτιζόμενα για την αλυσίδα Gaming Franchise Battlenet . κομμένα στο laser με σόκορο 3-5 mm . Τα εν λόγω γράμματα χρησιμοποιήθηκαν για την επιγραφή καινούριου καταστήματος.

Κατηγορία