Βραβείο 1163

Βραβείο κατασκευασμένο από plexiglass με ψηφιακή εκτύπωση στο εσωτερικό.