Βραβείο 1216

Βραβείο σε σχήμα καρδιάς με ψηφιακή εκτύπωση.