Βραβείο 1175

Βραβείο από plexiglass σε σχήμα νότας.