Βραβείο 1159

Βραβείο κατασκευασμένο από plexiglass με ψηφιακή εκτύπωση απευθείας στο υλικό .