mdf καραβάκι

mdf καραβάκι

Καραβάκι.

Μπορούμε να κόψουμε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα.