mdf αυτοκίνητο

mdf αυτοκίνητο

Αυτοκινητάκι πλάτους 15 cm.

Μπορούμε να κόψουμε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα.